Uitbreiding Urirama 2.0

Uitbreiding Urirama 2.0

Dit schilderachtige tafereel is de tuin van onze vakantiewoning Urirama 1.0

overview on the private garden

Aan de achterzijde van het huis willen we uitbreiden met een grote slaapkamer die ook geschikt is voor mindervaliden.

Ook is het een wens om aan de andere zijde van het huis een zwembad aan te leggen voor onze gasten

Om onze plannen te kunnen realiseren willen wij € 30.000,- ophalen via leningen van particulieren met een hele mooie rente. U weet banken geven nog geen 0 % op het saldo. Wij geven 5 % op uw geld.

Benodigd kapitaal en betaling aflossing en rente

Voor fase 2 is een kapitaal nodig van een bescheiden € 30.000,- doordat er ook sprake is van een eigen inbreng van de eigenaren. De start van fase 2 is in de tweede helft van 2020 en afronding in 2021.

Het kapitaal wordt verworven door het aangaan van rentedragende leningen. Het betreft leningdelen van € 2.500,- of een veelvoud of een deel daarvan met een minimum van € 1.000,-.

De terugbetaling vindt plaats in 60 maandelijks termijnen. De rente bedraagt 5% per jaar over de openstaande termijnen en kent een looptijd van 5 jaar. De eerste terugbetaling vindt plaats 3 maanden nadat het geld is overgemaakt. Het leningdeel is wel vanaf het begin direct rentedragend. De verschuldigde rente wordt tegelijk overgemaakt met elke maandelijkse aflostermijn van de lening. Zie de tabel als voorbeeld voor aflos en rente van een lening van € 2.500,-

Interessante optie – mogelijkheid genieten van de vakantiewoning

Het is mogelijk om een deel van de lening terug te ontvangen in de vorm van een verblijf in de vakantiewoning die is gevestigd op Aruba. Voor een verblijf van 7 nachten wordt € 500, euro in mindering gebracht op de verschuldigde terugbetaling van de lening, terwijl de rente wel wordt door betaald. Het is mogelijk meer dan 7 nachten te verblijven. Ook zijn meerdere verblijven mogelijk over de gehele periode dat de lening loopt. U mag deze optie ook afstaan aan familie of vrienden die in uw plaats gaan.

Extra 10% van uw lening als vakantiebonus

Als extra blijk van waardering wordt er 10% over het geleende bedrag uitgekeerd als vakantiebonus! Voorbeeld : U leent uit € 2.500,- u ontvangt de maandelijkse aflossing en rente, maar daarbovenop ontvangt u ook 10% dat is dus in dit voorbeeld € 250,- als tegoed dat u te gelde kunt maken bij de huur van de vakantiewoning op elk moment tijdens de leningsperiode van 60 maanden. Dat tegoed mag u ook afstaan aan familie of vrienden. De vakantiebonus is niet uit te betalen in geld, maar als korting op een verblijf in de vakantiewoning Urirama op Aruba.

Staat van de vakantiewoning

De vakantiewoning verkeert in onberispelijke staat, zie de onafhankelijke reviews op Airbnb en https://urirama.nl/recenties-reviews/.  De woning staat op eigen grond er is geen sprake van erfpacht en er rust geen hypotheek op het huis.

Zekerheden

Dit product valt niet onder toezicht van de AFM. De eigenaren hebben een zeer goede orderportefeuille sinds de start in december 2019. De vakantiewoning is erg in trek en heeft een zeer hoge bezettingsgraad waardoor er voor terugbetaling van de lening niet gevreesd hoeft te worden.

De eigenaren garanderen dat zelfs in het geval van niet na kunnen komen van de leningsdelen, de vakantiewoning altijd beschikbaar is voor de leninggevers. Zij zullen voorrang krijgen Ook is het een wens om aan de andere zijde van het huis een zwembad aan te leggen voor onze gasten boven andere huurders zodat de leninggevers dus altijd de waarde kunnen terugontvangen. De leninggevers mogen ook derden in hun plaats laten verblijven.

Voor verdere informatie mail info@cubawinter.nl of mail info@urirama.nl .